Készítmények a kártevők elleni védekezéshez

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

A kártevők elleni védekezés A széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres készítmények a kártevők elleni védekezéshez az es évek végén, az as évek elején a gyümölcsösökben az akkor súlyos károkat okozó ízeltlábú fajok elleni védekezést megoldotta. Az addig jelentős kártevőként számon tartott rovarok, mint pl. Ennek ellenére a kártevők elleni kémiai védekezés kényszere fokozódott, ugyanis ezekben az agrobiotópokban olyan ízeltlábú fajok szaporodtak el káros mértékben, amelyek túlnyomó többsége előzőleg a gyümölcsösökben csak kis egyedszámban, szórványosan vagy egyáltalán nem fordult elő.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

A kérdéssel foglalkozó nagyszámú közlemény szerzőinek többsége szerint ennek elsősorban az az oka, hogy a gyümölcsösökben a kártevők parazitoidjainak, ragadozóinak egyedszáma minimálisra csökkent vagy elpusztult. Hazai vizsgálatok is igazolják, hogy több növényevő ízeltlábú faj populációdinamikáját oly mértékben befolyásolják az agrobiotópban termesztett növények tulajdonságai valamint az alkalmazott agrotechnika közvetett hatásai, hogy azok a kémiai védekezés szükségességét és jellegét is módosíthatják.

Takácsatkákkal valamint a körtelevélbolhákkal végzett vizsgálatok alapján készítmények a kártevők elleni védekezéshez, hogy az ún. E tényezők együttes hatásaként az ültetvényekben olyan ízeltlábú növényevő fajok populációi szaporodtak el káros mértékben, amelyek a termesztett növény fokozott mérvű tápanyag-ellátottságából adódó közvetett vagy közvetlen hatásokat képesek hasznosítani; az alkalmazott inszekticidekkel és akaricidekkel szemben rövid idő alatt ellenállóvá válnak; tojásprodukciójuk magas; évente több nemzedékük fejlődik ki.

Sokuk túléli a telet: rovarirtó szerek a talajlakó rovarok ellen

Mindebből következik, hogy egyes ízeltlábú fajok készítmények a kártevők elleni védekezéshez mérvű elszaporodása nemcsak természetes ellenségeik hiányára vezethető vissza, hanem abban nagy szerepe van a termesztett növény tulajdonságainak, az alkalmazott agrotechnika különböző jellegű hatásainak, a rovar- vagy atkafaj szaporodóképességének.

Ebből adódóan a peszticidek túlzott mértékű felhasználását csak több tényező együttes hatását érvényesítve, az integrált növényvédelem alkalmazásával lehet csökkenteni. Az integrált növényvédelem kialakításakor a kártevők elleni védekezésben a kémiai, a biológiai és az agrotechnikai védekezési módszerek együttes, harmonikus alkalmazására kell törekedni.

Kellő körültekintéssel, az ökológiai alapok ismeretében ezek kedvező hatásainak együttes érvényesülése biztosítható. A kémiai, biológiai és agrotechnikai tényezők mindenkori aránya több tényezőtől — pl. A kémiai védekezéssel szemben támasztott követelmények. A kártevők természetes ellenségeiről, azok populációszabályozó tevékenységéről az elmúlt évtizedekben összegyűlt hatalmas, szinte alig áttekinthető ismeretanyag hasznosítására a széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása esetén alig van lehetőség.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Több kártevő természetes ellenségeinek, parazitoidjainak fenológiáját, populációdinamikáját ismertük meg. Nagyszámú adat áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan is, hogy a természetes ellenségek közül melyek a gyakoriak, mikor, milyen körülmények között, mennyire hatékonyan képesek a kártevők szaporodását szabályozni.

A kártevők és parazitoidjaik repülési idejének ismeretében jól meghatározható az az időpont, amikor a parazitoidok kímélése mellett a kártevők ellen eredményesen lehet védekezni.

Jó példa erre, amikor pontos megfigyelések alapján úgy időzítették a permetezést, hogy az aknázómolyok ellen védelmet nyújtson, ugyanakkor azok parazitoidjait megkímélje Balázs, Ennek gyakorlati kivitelezése az esetek többségében azért ütközik akadályba, mert igen idő- és munkaigényes megfigyeléseket igényel, valamint mert az egy vagy két kártevőre és azok parazitoidjaira vonatkozóan megállapított időpontban széles hatásspektrumú inszekticiddel végrehajtott permetezés óhatatlanul más fitofágok természetes ellenségeit is elpusztítja.

Hírek, cikkek

A széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása esetén a gyümölcsfajták kártevőkkel szembeni ellenálló képességének vagy fogékonyságának hatása fedve marad, jobb esetben is csak másodlagos szempont lehet. A szelektív inszekticidek ipari méretű előállítása az integrált növényvédelem kialakításának fontos eleme.

  • Biológiai védekezés a kiskertben Növényi kártevőink kedvenc területei a kistermelők zöldséges- gyümölcsös kertjei, ahol sok kellemetlen pillanatot, bosszúságot tudnak okozni.
  • Készítmények a kártevők elleni védekezéshez - ildikostudio.hu
  • Hpv hogyan lehet eltávolítani a szemölcsöket
  • A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint null A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint
  • Gyógyszer pinworms
  • A közösségi főiskolai hallgatók paraziták

Ide tartoznak a rovarnövekedés-szabályozó készítmények a kártevők elleni védekezéshez, a Bacillus thuringiensis-preparátumok, valamint olyan készítmények, mint pl. Ezek a készítmények csak egyes ízeltlábú fajokra, illetve a fajok szűkebb csoportjára, azok meghatározott fejlődési stádiumában hatnak.

Viszonylag szűk faj- és stádiumspecifikus hatásuk van. A diflubenzuron hatóanyagú Dimilin hatásos az almamoly, az aknázómolyok valamint a körtelevélbolha ellen. A fenoxikarb hatóanyagú Insegar a sodrómolyok, az almamoly és bizonyos mértékben a kaliforniai pajzstetű ellen fejti ki hatását.

A diflubenzuron a tojás- és az első lárvastádiumban lévő egyedek, a fenoxikarb az idősebb, harmadik és negyedik lárvastádium végén hatásos. Esetenként kombináltan használják a széles hatásspektrumú valamint a szelektív hatású inszekticideket, amik olykor rövid távon gazdaságosnak és hatásosnak bizonyulnak, ugyanis így több, nehezen leküzdhető kártevő, pl. Ezekben az esetekben azonban nem érvényesül a szelektív hatású inszekticidek természetes ellenségeket kímélő hatása, ami hosszú távon a permetezések számának csökkentését tenné lehetővé.

A szelektív hatású inszekticideket faj- és stádiumspecifikus hatásuk miatt tehát csak egyes kártevők meghatározott fejlődési stádiumában lehet célszerűen használni, pontos megfigyelések alapján.

Napjainkban a kártevő lepkék többségének repülési ideje szexferomoncsapdával biztonságosan megállapítható.

Készítmények a kártevők elleni védekezéshez

A szexferomon-csapdák által fogott hímek száma alapján biztonságosan meghatározható, hogy mikor, mely faj egyedei ellen szükséges védekezni. A szelektív hatású inszekticidekkel a gyümölcsös kártevői ellen biztonságosan védekezni csak úgy lehetséges, ha több különböző típusú készítmény áll rendelkezésre, és azokat a szükségnek megfelelően lehet alkalmazni. Amennyire nem volt érdemes korábban a gyümölcsösökben a specifikus hatású Bacillus thuringiensis-készítményeket alkalmazni, annyira szükség van erre az integrált növényvédelem keretei között.

Ahol széles hatásspektrumú inszekticidekkel védekeznek, ott nem sok értelme van közülük egy faj egyedei ellen specifikus hatású készítményt is alkalmazni.

Ugyanakkor, ahol a kártevők többsége ellen több különböző specifikus hatású készítménnyel védekeznek, és ennek alapján számítanak a gyümölcsösbe betelepülő, ott fennmaradt természetes ellenségek tevékenységére, ott a széles hatásspektrumú inszekticidek már károsítják a parazitoid és ragadozó együtteseket.

készítmények a kártevők elleni védekezéshez

Például a szüret előtti időszakban — amikor diflubenzuronnal, fenoxikarbbal az élelmezés-egészségügyi várakozási idő miatt már nem szabad permetezni — az almamoly, az almailonca ellen az ún. BT- Bacillus thuringiensis- preparátumok, mint pl. A tavaszi időszakban a csak levéltetvek ellen hatásos pirimikarb alkalmazása felel meg az integrált növényvédelem követelményeinek.

A szelektív inszekticidek rendszeres alkalmazásának óhatatlan velejárója, hogy a gyümölcsösben korábban károkat okozó rovarok újból megjelennek. Ez többek között azért is jelentős nehézséget okoz, mert ellenük kénytelenek vagyunk széles hatásspektrumú készítményekkel védekezni. Ebben az esetben az ún. Ezen a téren még kevés tapasztalat áll rendelkezésünkre. Arra kell törekednünk, hogy a kártevők elszaporodását olyan készítmények igénybevételével oldjuk meg, amelyek a már betelepedett természetes ellenségeket a legkevésbé károsítják, mint pl.

Biológiai módszerek. Alkalmazásuknak a kártevők elleni védekezésben több ezer éves múltja van, a tudományos irodalomban azonban erről először Linné tett említést.

Tőle származik az a megállapítás, amely szerint ,amióta az ember megfigyelte, mennyi kárt tesznek a rovarok, sokféle módot eszelt ki irtásukra, de még senki nem gondolt arra, hogy a rovarokat rovarokkal irtsa.

  1. Vkontakte A héjasok ökológiai termesztésében valamennyi termesztéstechnológiai elem fontos szerepet játszik a növényvédelemben.
  2. Biológiai védekezés a
  3. Féreghajtók gyermekek széles körének

Minden rovarnak megvan a maga oroszlánja, mely üldözi és irtja. A növények megtisztítása céljából ezeket a ragadozó rovarokat kellene megszelídíteni és óvni. Biológiai védekezési kísérletet első alkalommal ben hajtottak végre.

Azóta igen nagyszámú megfigyelést végeztek a kártevők természetes ellenségeivel kapcsolatban, és ma már alig áttekinthető tömegű adat áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy a ragadozók és parazitoidok miként és milyen mértékben alkalmazhatók a kártevők elleni védekezésben.

További a témáról